Chiro Judocus Verrebroek

Elke zondag van 14u - 17u

Voor iedereen

Vanaf het eerste leerjaar

Vriendjesdag

20 oktober 2019

Bivak

Dit jaar gaan we op bivak naar Oost-Malle. Het bivak is van 11 juli tot en met 21 juli en voor de Jappies is bivak vanaf 16 juli tot en met 21 juli. Voor meer informatie kan u zich wenden tot de groepsleiding of de leiding van uw kind.Links